Ponzio Polska
Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

PONZIO SL600tt EVO

Rysunki systemowe

System profili aluminiowych przeznaczony do wykonywania izolowanych termicznie okien przesuwnych bądź segmentów przesuwnych do elementów zabudowy zewnętrznej, np. obudowy balkonów i loggii.
System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych, bądź innych o grubości 26-30 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 46 mm w przypadku skrzydeł oraz 73/95 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych i 131,5/153,5 mm w przypadku ościeżnic trzytorowych. Możliwa do osiągnięcia minimalna szerokość centralnego słupka - 37 mm zapewnia smukłość i sztywność konstrukcji.
W systemie SL600tt EVO montowane są okucia systemowe Ponzio.
Szczelność wyrobów systemu SL600tt EVO zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM osadzonych na obwodzie każdego przesuwnego segmentu oraz uszczelek osadczych.

Charakterystyka
- ścisłe powiązanie z innymi systemami Ponzio,
- możliwość wykonania połączeń narożnych poprzez przycięcie pod kątem 90° lub 45° końców profili.