Ponzio Polska

OFERTA PONZIO POLSKA

Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

Rekrutacje

Wymagane zgody

Ponzio Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Kandydatów na pracowników w ramach prowadzonych rekrutacji i przyszłych rekrutacji, w oparciu o przepisy Kodeksu pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na pracownika zamieszczoną w dokumentach aplikacyjnych o następującej treści :


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w dokumentach aplikacyjnych : CV, liście motywacyjnym, innych przekazanych Ponzio Polska Sp. z o.o. z/s w Cekanowie, do celów niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych w Ponzio Polska Sp. z o.o. z/s w Cekanowie, a przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dla Kandydatów na Pracowników Ponzio Polska Sp. z o.o. dostępną na stronie internetowej tej spółki”


A brak w/w wymaganej zgody w dokumentach aplikacyjnych będzie stanowił o nieuwzględnianiu i nieprzetwarzaniu danych osobowych aplikacji pozbawionej tej zgody, co będzie równoznaczne z nieuwzględnianiem aplikacji w procesach rekrutacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA kandydaci na pracowników: do pobrania