Ponzio Polska
Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

Dzielimy się wiedzą ze studentami

„Systemy aluminiowe: nowoczesne, bezpieczne i trwałe” – to tytuł prelekcji wygłaszanej przez przedstawicieli Ponzio podczas Dni Młodego Architekta i Dni Młodego Inżyniera w ramach Programu „Builder for the future”.
Już w poprzednich edycjach programu, Dni Młodego Architekta odbywały się na poszczególnych uczelniach, bo trudno było zgromadzić w jednym miejscu tak wielu studentów zainteresowanych udziałem w tej popularnej kampanii edukacyjnej.
Firma Ponzio – jako Partner Strategiczny obydwu programów: zarówno dla architektów, jak i dla inżynierów – bierze co roku aktywny udział w działaniach, prezentując szerokie zastosowanie i możliwości systemów aluminiowych w nowoczesnym budownictwie i architekturze.
Za nami spotkania w formule online ze studentami Politechniki Poznańskiej oraz AGH w Krakowie, którzy licznie uczestniczyli w wykładach. W najbliższych planach są prelekcje dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej.
Zdajemy sobie sprawę, że edukując tak szerokie grono studentów, inwestujemy w wiedzę przyszłych architektów i inżynierów, którzy za parę lat będą pełnoprawnymi uczestnikami procesu budowlanego.